Đăng ký trở thành giảng viên

Trở thành giảng viên của Ela Academy để thăng tiến hơn trong sự nghiệp và tăng thêm thu nhập mỗi ngày

Làm sao trở thành giảng viên

Xin vui lòng Đăng nhập để gửi yêu cầu của bạn !
Trở thành giảng viên trực tuyến không chỉ mang lại nhiều lợi ích trong việc chia sẻ kiến thức mà còn gia tăng nhu nhập của bạn mỗi ngày. Trở thành giảng viên tại Ela: Academy giúp bạn:
- Gia tăng thu nhập mỗi ngày
-Tiếp cận với một số lượng lớn học viên
- Linh hoạt về thời gian làm việc
- Tận dụng công nghệ và các nền tảng trực tuyến
- Làm 1 lần Bán n lần, tạo thu nhập thụ động trọn đời
- Quảng bá tới hàng triệu học viên
- Chia sẻ lợi nhuận 30%-100%
- Thanh toán trước ngày 15 hàng tháng
- Học qua VOD, Live và Sự kiện Offline
Bước 1: Đăng ký giảng viên
Bước 2: Viết outline
Bước 3: Upload video
Bước 4: Launching khóa học